Woolman Oy:n verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, pyydämme pidättäytymään tämän sivuston käytöstä. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Woolman Oy:n verkkosivustoihin, jotka löytyvät seuraavista osoitteista:

Sivustolla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Sivuston käyttö 

Sivuston omistaja on Woolman Oy.

Woolman Oy antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä sivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Woolman Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla sivustoilla tai verkkoon kytketyssä ympäristössä on kielletty.

Vastuut

Woolman Oy:llä on oikeus, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivustolla toimitettavia palveluita tai muita sivuston ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Woolman Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen päivitystoimenpiteiden ajaksi. 

Woolman Oy ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Woolman Oy ei takaa, että sivusto toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Woolman Oy:n sivustolla julkaistava sisältö on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Woolman Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon tältä sivustolta on mahdollisesti linkki. 

Käyttäjä vastaa sivuston kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä sivustolle haitallista, lain vastaista tai epäasiallista aineistoa.

Immateriaalioikeudet

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Woolman Oy:llä. Woolman Oy:n logoa ei saa käyttää ilman Woolman Oy:n suostumusta.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen sisältöjen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittua, edellyttäen, että tiedon lähde on mainittu.

Henkilötiedot

Woolman Oy käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyydensuojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt henkilötiedot ovat osa yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen. 

Evästeiden käyttö 

Woolman Oy kerää tietoa käyttäjien tavasta liikkua sivustossa Google Analyticsiä, Lucky Orangea,Leadfeederiä tai muuta vastaavaa palvelua käyttäen. Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat sivuston käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeiden avulla kehitetään sivustoa ja varmistetaan sen sujuva käyttö. Evästeiden avulla sivusto voi muistaa asiakkaan lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja sivuston kehittämistä ja seurantaa varten. Evästeiden avulla analytiikkaan tallentuu mm. käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut sivustolle.

Evästeen tietoa vieraillusta sivusta saatetaan käyttää mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä mainossivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeen käyttöön, vaan Woolman Oy:n mainoksia voi nähdä verkossa kaupallisten toimijoiden sivustoilla. 

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Woolman Oy:n sivustoon tai sen sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.