Yhtenäistä sisällönhallintaa: Bloggaa Shopifyn blogitoiminnallisuutta hyödyntäen

Yhtenäistä sisällönhallintaa: Bloggaa Shopifyn blogitoiminnallisuutta hyödyntäen

Kun verkkokauppa ja blogi ovat samalla sivustolla, saman hallinnan takana, saat kaiken hyödyn irti blogitoiminnallisuuksista. Lue Shopifylla bloggaamisen hyödyistä ja blogialustan toiminnallisuuksista tarkemmin. 

Tämä kirjoitus on osa artikkelisarjaa, joka käsittelee Shopifyn blogitoiminnallisuuksien hyödyntämistä ja sitä, mitä hyötyä verkkokauppiaalle voi olla blogista. Voit siirtyä muihin osiin alta: 

Bloggaamisen peruskäsitteet haltuun!

Ennen kuin pääset aloittamaan menestyksekästä sisältömarkkinoijan uraasi Shopifyn blogitoiminnallisuuksien avulla, on aluksi syytä ymmärtää Shopifyn peruskäsitteet blogien kirjoittamiseen liittyen. 

Shopifyn blogitoiminnallisuudet jakaantuvat kahteen peruskäsitteeseen blogiin (blog) ja blogiartikkeliin (article). Blogia voidaan pitää sivukokonaisuutena tai näkymänä, joka koostaa eri artikkelit yhdeksi kokonaisuudeksi. Blogin sisällä artikkeleita voidaan jaotella esimerkiksi aihetunnisteiden eli tagien avulla erilaisiksi aihekokonaisuuksiksi. 

Tarvittaessa voit myös perustaa Shopify-kauppaasi useita erilaisia blogeja, jotka voivat jo itsessään olla jaoteltu eri aihealueisiin. Voit rakentaa esimerkiksi yleisen verkkokauppaasi liittyvän blogin lisäksi esimerkiksi asiantuntijablogin. Yhdessä kolmesta Fitfarmin blogista artikkeleita kirjoittavat esimerkiksi kuntovalmentajat.

Helppo tekstieditori siivittää bloggaamaan

Shopifyn sisäänrakennetuista blogitoiminnallisuuksista löytyy kattavat ja helposti käyttöönotettavat toiminnallisuudet artikkeleiden julkaisuun. Julkaisuun liittyviin perustyökaluihin kuuluvat helppokäyttöinen tekstieditori, jolla voit lisätä artikkelille sekä sisällön että tiivistelmän. Tekstisisällön lisäksi voit lisätä blogiisi myös kuvia ja videoita.

Perustoiminnallisuuksiin kuuluu myös artikkeleiden julkaisu heti tai ajastettuna sekä mahdollisuus lisätä artikkeleihin erilaisia aihetunnisteita (tageja), joita myös loppukäyttäjät voivat hyödyntää sisällön lajitteluun. 

Artikkeleiden kommentointi kuuluu myös Shopifyn blogiartikkeleiden perustoiminnallisuuksiin. Kommentit voidaan julkaista automaattisesti tai moderoituna roskapostien vähentämiseksi. Kommentointimahdollisuus voidaan kytkeä tarvittaessa myös pois päältä.

Blogini kasvaa, mitäs sitten?

Shopifyn blogin perustoiminnallisuudet riittävät bloggaamisessa pitkälle. Yhdessä verkkokaupassa voi olla useita erilaisia blogeja ja käytännössä voimme toteuttaa rajattomasti eri aihealueita käsitteleviä blogeja.

Suurimmaksi haasteeksi useiden blogien suhteen tulee se, että blogit eivät linkity keskenään. Niitä varten on rakennettava erikseen eri blogeja kokoava sivu.

Suurempien blogikokonaisuuksien yhteydessä saatetaan törmätä käyttäjähallinnan haasteisiin. Useat ulkopuoliset kirjoittajat tarvitsevat jokainen oman tunnuksensa blogialustalle pääsemiseksi. Tämän kaltaiseen edistyksellisempään bloggaamiseen on Shopifyn sovelluskaupasta saatavilla sovelluksia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttäjähallinnan haasteisiin.

Eräänä Shopifyn blogin rajoitteena voidaankin pitää sitä, että blogin kasvaessa voidaan tarvita erilaisia lisäsovelluksia tai räätälöityjä ratkaisuja. Todennäköistä kuitenkin on, että niitä tarvitaan alustasta riippumatta.

 

Lue lisää bloggaamisesta: