Oman identiteetin tarkkailua: Woolmanin brändityö käynnistyi

Oman identiteetin tarkkailua: Woolmanin brändityö käynnistyi

Olen erittäin innostunut! Olen oppinut ja opin koko ajan lisää: Woolmanin brändityö on vauhdissa. Kolme vuotta olemme auttaneet asiakkaita, rakentaneet tiimiä, kulttuuria, liiketoimintaa sekä palveluita – ennen kaikkea kokeneet riemua ja tuskaa. Nyt oli aika pysähtyä tarkastelemaan meidän identiteettiä. 

Tähän asti brändityö ja brändi ovat näyttäytyneet minulle hyvin kapea-alaisesti. Toki olen ajatellut, että brändi jotain muuta kuin pelkkä visuaalinen ilme. Mutta laajimmillaankin se on ollut lähinnä logoja, visuaalisia ohjeita, t-paitoja, sloganeita ja arvolupauksia. 

Brändi on holistinen yrityksen ytimestä ja arvoista tuleva mielikuva, joka syntyy tuomalla yrityksen ihmisten teot esiin tarinan ja viestinnän keinoin, visuaalisuudella ja rituaaleilla muille ihmisille. Mielikuvan tulee heijastaa nykyisyyttä, mutta myös seuraavaa suuntaa ja tulevaisuutta. Sen tulee kehittyä yrityksen kasvun myötä. Toisaalta brändi huolehtii, että olemme samassa suunnassa ja antaa meille viitekehyksen toiminnalle. Valitettavan usein näen ja olen itse myös syyllistynyt siihen, että brändi on ollut päälle liimattua.

Brändityötä etänä

Brändityössä on tärkeää ihmisten kautta tunnistaa aito yrityksen identiteetti. Teimme verkkokyselyn, johon ilahduttavasti lähes kaikki vastasivat. Näin korona-aikana siirryimme tätäkin tekemään etänä ja oivallisena fasilitointityökaluna toimi Howspace. Se jopa antoi meille AI:n avulla yhteenvetoja keskusteluista. Tämän ensimmäisen vaiheen lopputuloksena löysimme sanoja, jotka kuvaavat meitä. Sanat ilahduttivat minua erittäin paljon, sillä ne kertovat siitä, että olemme onnistuneet luomaan perustan onnistumiselle:

  • People
  • Skills
  • Passion
  • Culture
  • Caring
  • Family atmosphere
  • Fun
  • Community where every person is welcomed as they are

Olemme ihmiskeskeinen, luottamukseen perustuva, ammattimainen mutta rento organisaatio. Tämä on kestävä ja turvallinen tapa rakentaa menestyvä kasvuyritys. Samalla meille selvisi relevantit kuvaavat sanat. Tämä vaihe olikin vaikea, sillä jouduimme sanojen vastapareista valitsemaan kumpi kuvaa nyt ja tulevaisuudessa meitä. Kokonaisuus ei muodostu yksittäisistä sanoista vaan kokonaisuudesta.

Woolman in words

Seuraavaksi etenemme kolmen eri suuntavaihtoehdon ääreen ja valitsemme Heidi Luckin ohjaamana niistä. Brändityön onnistuminen vaatii vahvaa fasilitointia, mutta myös näkemyksellisyyttä, innovatiivisuutta ja osaamista brändien luomisesta. Onneksemme olemme saaneet Heidin tueksi ja mielenkiinnolla odotan kuinka rohkeita haluamme olla!

Juha Harju, co-founder & CEO / Woolman