NetSuite soveltuu SaaS -palveluja myyville yrityksille

NetSuite soveltuu SaaS -palveluja myyville yrityksille

SaaS-palveluja kansainvälisesti myyvien yritysten yksi toistuva ongelma on se, kuinka suurta ratkottavaa menestymisen edellytystä ovat tehokas, toistuva laskutus ja kehittyvät sisäiset prosessit. NetSuiten käyttöönotto oikea-aikaisesti tukee kasvua ja takaa läpinäkyvyyden koko kansainväliseen liiketoimintaan. Oikea-aikainen käyttöönotto on avainkysymys

Toistuvan kuukausilaskutuksen ja sopimustenhallinnan automatisointi NetSuitessa

SaaS -palveluyrityksille on tyypillistä se, että ansainta tulee useista, kuukausittain toistuvista maksuista. Tyypillistä on myös se, että palvelutasoja on useampia ja asiakkaat liikkuvat palvelutasolta toiselle ja laskutuksen pysyttävä mukana. Käsiteltäviä valuuttoja on useita. Haaste on siinä, että kuukausittaiset myyntilaskut SaaS-palveluista tulee kyetä toimittamaan reaaliaikaiseen dataan perustuen ja automatisoidusti, jotta kannattavuus ja SaaS palvelujen joustava luonne eivät kärsi monimutkaisesta laskutusprosessista.

NetSuiteseen on saatavilla parikin hyvää valmista teknologista vaihtoehtoa, joilla SaaS- yrityksen laskutus voidaan hoitaa. Molemmat seuraavat 360 subscription billing ja Chargebee ovat hyviä ratkaisuja.Chargebeen ratkaisusta löytyvät seuraavat, usein halutut toiminnallisuudet.  

  • Laskutus vuosittain, kuukausittain tai missä tahansa muussa syklissä onnistuu. 
  • Asiakkaita voi myös veloittaa käyttöön perustuen, jos se on hinnoittelustrategiasi. 
  • Laskutuslokin avulla kaikkia asiakkaita voi laskuttaa tiettynä päivänä, perustaa sen heidän kirjautumispäiväänsä tai asettaa jokaiselle asiakkaalle mukautetun laskutuspäivän. 
  • Päivitykset ylempään tai alempaan palvelutasoon muutokset on automatisoitu samoin kuin säännöt sille, kuinka haluat käsitellä peruutuksia.

Laskutus ja sopimustenhallinta ovat liiketoiminnan kulmakiviä, joten teknologian integrointi NetSuiteen kannattaa tehdä sellaisen kumppanin kanssa, jolla on sekä vahvaa NetSuite osaamista, että kyky toteuttaa integraatio.

“Kokemuksemme Chargebeestä on hyvä ja olemme luoneet suorat suhteet sen kehittäjiin. Se tukee muuttuvaa laskutusta, monilla valuutoilla myyntiä ja sopimusten hallintaa. Mielellämme suosittelemme sen käyttöönottoa, koska se kytkeytyy saumattomasti NetSuite taloushallinnon kanssa.”
Antti Runtuvuori,Business owner Netsuite Solutions, Woolman Oy

Milloin on oikea aika NetSuiten taloushallinnon käyttöönottoon?

Kumpi on oikea valinta, onko oikea hetki NetSuiten käyttöönottoon ennen kuin ulkomaisen tytäryhtiön toiminnat ovat pystyssä, vai sen jälkeen kun toiminta on saatu käyntiin? Tässä kysymys, jota moni kasvuyritys pohtii. Asiaa voi tutkia seuraavasta näkökulmasta. NetSuiten käyttöönotto, olipa kyse ERP uudistuksesta tai taloushallinnon käyttöönotosta, vaatii panostusta organisaatiolta ja pakottaa pysähtymään ja luomaan yhteisen sisäisen ymmärryksen yrityksen sisäisistä prosesseista, sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. 

Nopeasti kasvavissa yhtiöissä tehdään päivittäin paljon päätöksiä. Päätöksistä syntyy sisäisiä toimintatapoja. Toimintatapojen kartoitus ennen NetSuite käyttöönottoa on erinomainen hetki pysähtyä virtaviivaistamaan tulevia toimintamalleja entistä parempaan kasvuasentoon. Käyttöönotossa luodaan yhteinen ymmärrys organisaatiorakenteesta, osto- ja myyntireskontrasta, myynnistä sekä kirjanpitokäytännöistä. Usein prosesseista löytyy automatisoitavia toimintoja, kuten tositteiden siirtyminen ja ymmärrys kirjanpitojärjestelmän tarpeista, joka vaikuttavat taustalla muihin prosesseihin. 

Tytäryhtiötoiminnan käyntiin saattamiseen liittyy monta uutta asiaa. Investointi on sitä luokkaa, että omistajat ja hallitus haluavat seurata tiiviisti onnistumista ja havaita mahdollisimman nopeasti, mikäli korjausliikkeitä on tarvetta tehdä.Mikäli halutaan turvata läpinäkyvyys tytäryhtiön toimintoihin, on syytä tehdä NetSuite käyttöönotto ennen tytäryhtiön perustamista. Kun käyttöönotto tehdään ensin kotimaassa, on uuden maayhtiön lisääminen nopeaa ja vaivatonta.  

Kaipaatko apua oikean kumppanin valinnassa? 

Salli meidän auttaa vertailemaan toimijoita muutamin kriteerein. 

  • Woolman on itsekin kansainvälinen kasvuyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu SaaS pohjaisiin ratkaisuihin ja omiin sovelluksiin Shopify ja NetSuite ekosysteemeissä. 
  • Meillä on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Hollannissa ja käytämme itsekin NetSuitea. 
  • Meidän tempo on nopea, kasvuyhtiöt tunnistavat usein toinen toisensa ”samasta taajuudesta”. 
  • Kasvussa oppiminen toinen toiselta on tärkeää, me arvostamme uutta oppia ja viemme sen nopeasti käytäntöön.
  • Meillä on kymmenen hengen tiimi, joka on erikoistunut puhtaasti NetSuiteen. Tiimissä on kehittäjien lisäksi taloushallinnon osaamista  
  • Olemme kehittäneet NetSuiteen Woolman banking palvelun, jonka yhteistyössä toimii Avalo, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus maksuliikenneratkaisujen tuottamisesta.

Jos olet halukas kuulemaan SaaS yrityksille tekemistämme NetSuite käyttöönotoista ja sparrailemaan ajatuksia oman toteutuksenne suhteen, tutustutaan. 

Ota yhteyttä   

Mikäli olet halukas tutustumaan NetSuiteen, varaa tästä aika demoon.

 

Mareena Löfgrén, brand manager, Woolman Oy

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös tästä:

Miksi me valitsimme NetSuiten, CFO  Piisilä