Miten tehdä kokonaisvaltainen vuosibudjetti verkkokaupalle?

Miten tehdä kokonaisvaltainen vuosibudjetti verkkokaupalle?

Verkkokauppiaiden katseet siirtyvät kohti seuraavaa vuotta. Mitä tehdä seuraavana vuonna toisin, enemmän ja paremmin? Miten ensi vuosi eroaa tästä vuodesta?

Useimpien pöydällä näkyy erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tavoitteena olisi kasvaa ja tehostaa olemassa olevaa toimintaa. Moni on huomannut asioita, joita voisi tehdä paremmin ja nämä pitäisi yhdistää budjettitavoitteeseen. Onko verkkokaupan budjetointi kuitenkaan pelkkää myynnin budjetointia?

Vastaus on vahvan kielteinen. Turhan usein keskitytään pelkästään euroihin eikä asioihin eurojen taustalla. Kokonaisvaltaisemmalla analyysilla pystyy syventymään kaupan toimintaan ja taustalla oleviin muuttujiin. Esimerkiksi kauppa tarvitsee kasvaakseen yleensä lisää ja parempia asiakkaita. Tästä toteamuksesta voi lähteä seuraamaan esimerkiksi, miten kaupan liikenne on kehittynyt? Millaiset ovat kauppani liikenteen eri lähteet ja miten ne ovat kehittyneet?

Paletin toinen puoli on tilauksiin syventyminen. Keskiostosten kasvattaminen on monien kauppiaiden haaveissa ja tämän saavuttaminen ratkaisee yleensä useampia ongelmia kerralla. Harva kuitenkaan syventyy riittävästi kauppansa parhaimpiin asiakkaisiin, vaikka ne olisivatkin tuottoisimpia. Parhaista asiakkaista käy monesti ilmi myös keskiostoksen vastinpari eli ostofrekvenssi. Kun olen analysoinut useiden erilaisten verkkokauppojen dataa, jäävät kertaostajat valitettavan usein oman onnensa nojaan. 

Kovat piipussa – millaisista asioista kokonaisuus muodostuu?

Jos tavoite euroissa on myynnin osalta jo asetettu, olisi seuraavana mietittävä käytännön keinoja: Miten tavoitteeseen päästään? Käytännön maailmassa tämän voi vaikkapa purkaa kaupan liikennetavoitteiksi kvartaaleittain. Missä voidaan parantaa? Millaisia kampanjoita tarvitaan tukemaan myynnin kasvua? Entä tulisiko uuden vuoden aikana kokeilla jotain aivan uutta? Esimerkiksi tuotekortille videon tai 3D-tuotekuvan lisääminen voi parantaa myynnin konversiota ja ehkäistä turhan yleisiä hutiostoksia.

Liikenteen osalta voi myös miettiä, miten voisi olla paremmin löydettävissä hakukoneiden osalta. Hakukoneissa ei pääse loistamaan hetkessä: Peli ei ole lyhyt vaan tässä pelataan pidempää turnausta. Joten hakukonenäkyvyyden osalta maltti on valttia. Maltti ohjaa myös sisällönhallintaan. Kauppaan on syytä tuottaa entistä oleellisempaa sisältöä. Voiko kaupassa tarjota myös jotain muuta tietoa kuin pelkkiä tuotekuvauksia? Joko bloggaat osana verkkokauppaa tai kerrotko tuotteistasi tuotesivun tekstejä enemmän? Lue lisää verkkokaupassa bloggaamisesta Woolmanin blogista

Tekeminen tarvitsee tuekseen rahaa

Maksetussa mainonnassa eräs keskeinen asia on kulujen kasvaminen. Yhä useammalla kohdemarkkinalla huomataan, että asiakkaiden hankkiminen maksetun mainonnan avulla on vuosi vuodelta arvokkaampaa.

Kohonneiden kustannusten vuoksi kannattaa miettiä, miten osallistaa jo ostaneita asiakkaita paremmin. Kerran hankitun asiakkaan kynnys ostaa uudelleen on useasti uutta asiakasta matalampi. Tätä työtä helpottaa myös asiakkaiden profilointi. On suositeltavaa jaotella asiakkaita ostokäyttäytymisen perusteella erilaisiksi ostajapersooniksi. Tiivistettynä: On paljon helpompaa keskittää maksettua mainontaa heille, jotka tuovat sinulle eniten.

Ensi vuoden budjetin tulisi asettua paljon pelkkää euromäärää syvemmälle. Helpoin tapa aloittaa on vilkaista hetkeksi peräpeiliin ja pysähtyä. Tämän jälkeen käydä läpi asiakkaat, kaupan rakenteet ja liikenteen lähteet.

Tekemällä syvällisen pohjatyön, saat paljon paremman kuvan ensi vuodesta ja tarkemmista tavoitteista euromäärien taustalla. Luontevaa on tämän jälkeen pohtia ensi vuoden sotasuunnitelmaa: Miten vuosi muodostuu ja millä keinoin voin erottautua pahimmista kilpailijoistani?

Onnea ja menestystä vuoteen 2020!

Mikko Rekola, lead growth hacker / Woolman

 

Kaipaatko ideoita tai apukäsiä tulevien tavoitteiden asetteluun ja saavuttamiseen? Ota yhteys suoraan Woolmanin Kasvupalvelut-tiimiin!

 

Lue myös: