Ei kasvua ilman luottamusta!

Ei kasvua ilman luottamusta!

Kasvun johtaminen, liiketoiminnan skaalaaminen ja siinä onnistuminen on loppujen lopuksi ihmisten johtamista. Tämä pätee kaikessa liiketoiminnassa, missä ihmisiä tarvitaan enemmän kuin yksi. Tällöin ihmisten välinen luottamus korostuu. Luotamme toisiimme ja toimimme paremmin yhdessä kohdistaen energiamme epäilysten sijaan oikeisiin tekoihin ja asioihin.

Wikipedian mukaan luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa, että jokin ei petä. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa, vaan tarkoittaa hyvää. Jos ihminen epäilee toisen moraalia ja aikeita, luottamusta ei synny.

Luottamuksen merkityksestä liiketoiminnassa on tutkittu ja kirjoitettu jo paljon. Paul J. Zakin HBR:n artikkelissa käy läpi vuosikymmenen tutkimusta luottamuksesta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan:

"Compared with people at low-trust companies, people at high-trust companies report: 74% less stress, 106% more energy at work, 50% higher productivity, 13% fewer sick days, 76% more engagement, 29% more satisfaction with their lives, 40% less burnout."

  Jokainen voi ymmärtää noiden prosenttilukujen kautta, miksi luottamus on kasvun ja skaalauksen edellytys. Tässä bloggauksessa en käsittele luottamusta asiakkaiden kanssa. Aiheeseen palaan tekstissä, jossa käsittelen asiakaskokemuksen rakentamista.

  Maslowin tarvehierarkia

  Maslowin tarvehierarkia on hyvä lähtökohta luottamuksen syntymisen ja sen säilyttämisen tärkeyden ymmärtäminen. Kun jokainen portaikko on huomioitu johtamisessa, energia ja fokus käytetään oikeisiin asioihin.

  Fysiologiset tarpeet

  Fysiologiset tarpeet täyttyvät työelämässä yleensä, kun tulot ja elämä ovat tasapainossa. Johtamisessa tämä tarkoittaa myös avoimuutta talousasioissa. Tarvittaessa se voi tarkoittaa jopa huolehtimista tiimiläisten taloudesta. Teemaan liittyy menestyksen jakaminen. Jos yhtiön liikevaihto ja tulos kasvaa, tulee menestyksen näkyä myös tiimiläisten taloudessa.

  Turvallisuus

  Turvallisuuden vastavoimana on epävarmuus. Se kuuluu kasvuun ja skaalautumiseen. Läpinäkyvyys ja avoimuus pienentää epävarmuuden tunnetta, mutta ne eivät välttämättä poista sitä.

  Yhteinen tavoite ja missio, yhteiset arvot, kannustava ja auttava yrityskulttuuri sekä yhteiset rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta. Johdon tehtävänä on valaa uskoa tulevaisuuteen. Se tehdään vahvalla sisäisellä sekä ulkoisella viestinnällä. Itse teen sitä kirjoittamalla bloggauksia julkisesti, kirjoittamalla sisäistä viikkokirjettä, osallistumalla keskusteluun ja luomalla keskusteluja sosiaalisessa mediassa ja vaikkapa osallistumalla arjen keskusteluihin kahvipöydässä.

  Kriisitilanteissa säännöllinen viestintä ja läsnäolo korostuu. Silloin on viestittävä vaikkei ole mitään viestittävää.

  Sosiaaliset tarpeet

  Sosiaaliset tarpeet on usein yhdistetty koko yrityksen yhteisiin vapaa-ajan kokoontumisiin ja muihin sirkushuveihin. Tärkeämpää on kuitenkin nähdä se yhteisenä yrityskulttuurina ja ihmisten parempana tuntemisena. 

  Johtamisen näkökulmasta johto ja omistajat eivät saa kasvussa etääntyä työntekijöistä. Johdon on järjestettävä aikaa ihmisille. Kun Descom kasvoi yli 200 hengen organisaatioksi, pidin huolen, että pystyin yhdistämään lähes 100 prosenttisesti työntekijöiden nimet, naamat ja työtehtävät. 

  Nyt järjestämme Woolmanilla etätyöviikon Irlantiin. Viikon tarkoituksena on oppia tuntemaan vielä paremmin toisemme tekemällä yhdessä töitä samassa paikassa.

  Sosiaalisiin tarpeisiin liittyy yhteenkuuluvuuden, hellyyden ja rakkauden tunteet. Työelämässä tämä tarkoittaa johtamisen kannalta välittämistä ja oikeudenmukaisuutta. Välittäminen on myös arvojen ja yrityskulttuurin vaalimista, puuttumalla niiden vastaiseen toimintaan ja näyttämällä itse esimerkkiä.

  Arvonanto

  Arvonanto on itseluottamuksen vahvistamista ja toisten kunnioittamista. Johtamisen kannalta se tarkoittaa asiantuntijan ja tiimiläisen kannustamista, valmentamista, tulevaisuuden uskon vahvistamista ja tukemista vaikeissa tilanteissa. Itse järjestän esimerkiksi säännöllisiä kasvokkain käytyjä keskusteluja tiimiläisten kanssa. 

  Lisäksi pyrin toistamaan, että olen aina käytettävissä missä viestintäkanavassa vain. Kalenterini on avoinna kaikille. Descomin kasvun johtamisessa käytin toimistoaikani siten, että olin mahdollisimman paljon käytettävissä keskusteluihin kahden kesken tai isommalle joukolle.

  Arvonantoa on myös se, että jokainen voi luottaa siihen, että toinen tiimiläinen roolistaan ja vastuustaan riippumatta haluaa ja tekeekin parhaansa tiimin, yrityksen ja asiakkaiden eteen. Vastaavasti jokainen voi luottaa siihen, että hänen työtään arvostetaan ja hän saa apua tarvittaessa pyyteettömästi.

  Itsensä toteuttaminen 

  Itsensä toteuttaminen on oman unelman tai merkityksellisyyden löytämistä. Asiantuntijatyössä se tarkoittaa usein halua kehittyä ja oppia paremmaksi.

  Johtamisen näkökulmasta visio, missio ja tarkoitus sekä ymmärrettävä strategia ovat työkaluja yhteisen ymmärryksen luomiseen. Jokainen meistä haluaa liittyä yhteiseen tarinaan, joka tavoittelee hyvää ja johtaa parempaan. Mutta yksilöinä me haluamme nähdä ja kokea, miten omalla tekemisellä ja kehittymisellä voimme vaikuttaa tarinan, mission ja vision toteutumiseen. Tämän vuoksi johtaminen on jatkuvaa viestintää, palautteen saamista ja antamista, mahdollisuuksien luomista ja esteiden poistamista.

  Valta ja vastuu delegoidaan tiimeille ja yksilöille, jotka voivat ja osaavat organisoida oman työnsä parhaiten tulosten aikaansaamiseksi. He osaavat yhdessä kehittää toimintaansa paremmaksi.Työstä ja onnistumisista on myös nautittava. Koskaan ei voi korostaa ilon, huumorin sekä rentouden vaikutusta onnistumiseen. 

  Näiden teemojen pohjalle rakentuva johtaminen väistämättä johtaa luottamuksen säilymiseen.

   

  Miksi luottamuksen eteen on tehtävä töitä kasvussa ja skaalaamisessa?

  Kasvu tarkoittaa epävarmuutta, kokeilua, uusia asiakkaita ja tiimiläisiä sekä kompleksisuuden kasvua. Kompleksisuus syntyy ennen kaikkea ihmisistä: tiimin heterogeenisuus kasvaa ja ihmiset tulevat mukaan tarinaan yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Uusien ihmisten myötä väärinymmärysten määrä kasvaa ja oletamme enemmän. Myös etäisyydet voivat kasvaa tiimiläisten välillä toiminnan laajentuessa uusille paikkakunnille. Asiakkaita tulee enemmän ja kansainvälistymisen kautta uudet kulttuurit ja kielet vaikuttavat arkitekemiseen. Tämän vuoksi luottamuksen vaaliminen ja rakentaminen pitää olla kasvun johtamisen keskiössä.

  Miten luottamusta vaalitaan?

  Luottamus rakentuu organisaatiossa, tiimin sisällä ja yksilöissä itsessään. Yrityskulttuuri, arvot, asiantuntijuuden arvostus, oppiminen ja johtaminen ovat keskeiset elementit organisaation ja tiimin luottamuksen vaalimisessa ja rakentamisessa.

  Ei pidä kuitenkaan unohtaa yksilötason luottamuksen rakentamista: Ilman yksilöitä ei ole tiimiä eikä organisaatiota. Tärkein oma tekemäni oivallus on, että jokaisen johtajan ja esimiehen, omistajan sekä yrittäjän pitää ajatella, miten pääsisi ja ansaitsisi paikan tiimiläisen työelämän trusted advisorina. Parhaimmillaan voin auttaa henkilöä uravalinnoissa tai henkilökohtaisessa elämässä. Kasvun ja skaalauksen tuloksena meidän jokaisen henkisen pääoman täytyy kasvaa.

  Loppujen lopuksi luottamuksen rakentaminen ja vaaliminen on helppoa asiakkaiden ja tiimin kanssa. On vain muistettava, että kaikissa kohtaamisissa ihminen kohtaa ihmisen. Seuraavissa bloggauksissa pureudunkin tarkemmin, miten arjessa ja johtamisessa luottamusta vaalitaan ja rakennetaan johtamisen keinoin.

  – Ei kiireellä vaan paremmin ja nopeammin.

  Juha Harju, CEO & Founder / Woolman

  Lue myös: