Lost in translation? Näin toteutat Shopify-verkkokaupan usealla kielellä

Shopify-verkkokauppa usealla eri kielellä blogi

(Päivitetty 26.2.2020)

Erityisesti DTC- eli direct-to-consumer -brändit hakevat kasvua ulkomailta. Se on luonnollista, koska jo reilut 70% eurooppalaisista verkko-ostajista tekee ostoksensa maarajojen yli. Hyvin yleinen kysymys kansainvälistyviltä tai sitä tavoittelevilta verkkokauppialta onkin kuinka toteuttaa kieliversiot.

Kansainvälinen verkkokauppa on paljon muutakin kuin kieliversiot. Lisäksi brändien tai kauppiaiden lähtötasot vaihtelevat, joten yhtä oikeaa vastausta ei ole.

Pyrin tässä artikkelissa kuvamaan vaihtoehdot kansainvälisestä kaupasta jo kokemusta omaavalle kuin myös vasta liikkeelle lähtevälle verkkokauppiaalle Shopify-alustalla. Lisäksi tuon esille pohdittavia asioita, jotka vaikuttavat parhaan ratkaisun valintaan.

Aikaisemmin Shopifyn kohdalla ollut kolme vaihtoehtoa toteuttaa kieliversiot; erilliset kaupat, käännössovellusten käyttö tai Headless Commerce -toteutus (Tässä artikkelissa käsittelemme ainoastaan kahta ensimmäistä vaihtoehtoa, koska Headless-toteutus on isompi arkkitehtuurillinen valinta, jossa on syytä miettiä monia muitakin asioita ja ymmärtää niiden vaikutus kokonaisuuteen). Kahdesta ensimmäisestä vaihtoehdosta valittaessa suosituksemme on ollut ainoastaan erilliset kaupat, koska käännössovellukset toimivat esimerkiksi SEO:n (hakukoneoptimointi) näkökulmasta vähintääkin puutteellisesti.

Shopify esitteli kesällä 2019 Shopify Unitessa käännössovelluksille uuden toimintatavan, eli laajennuksen Shopifyn GraphQL API:in, joka julkaistiin loppuvuodesta 2019. Se on muuttanut tilannetta huomattavasti. Nyt käännössovelluksetkin voivat toimia oikeaoppisesti ja lisätä uusia kieliä yhden kaupan sisälle aina viiteen kieliversioon asti (esimerkiksi: domain.com/fi, domain.com/en, domain.com/se).

Vaihtoehtoja on siis edelleen kaksi, jos siis Headless Commerce jätetään pois, mutta nyt valinnan voi tehdä tarpeen eikä niinkään teknisen ratkaisun perusteella. Milloin on siis kannattavaa valita erilliset kaupat ja milloin kieliversiot yhden kaupan sisällä? Asiaa kannattaa katsoa laajemmin. Eri markkina-alueilla on paljon muutakin pohdittavaa kuin kieli. Esimerkiksmarkkinointi, muut myyntikanavat, varastot, logistiikka, valikoimat, valuutat, hinnat, maksupalvelut ja kaiken lisäksi vielä se, miten nämä eroavat toisistaan eri markkina-alueilla.

Kieliversiot yhden kaupan sisällä

Kieliversiot yhden kaupan sisällä sopivat hyvin niille, jotka haluavat päästä nopeasti liikkeelle kansainvälisessä kaupassa, mutta kotimarkkina on silti tärkeä. Yhdenkin lisäkielen ylläpitäminen voi olla melko työläs tehtävä pitkällä aikavälillä, jos esimerkiksi tuotetietoa on paljon, tuotteet vaihtuvat usein tai blogi on keskeinen osa kauppaa. Kieliversion kohdalla onkin syytä huomioida, että kaikki kaupan sisältö on hyvä kääntää, koska sekakieliset kaupat eivät juuri herätä luottamusta asiakkaissa.

Kieliversiot sopivat myös hyvin isommille kauppiaille, jotka haluavat esimerkiksi tarjota toisen kotimaisen kielen asiakkailleen yhdessä kaupassa täysin samoilla toiminnoilla ja asetuksilla. Tästä hyvä esimerkki on suomalainen verkkokauppa, jossa kielivaihtoehtoina ovat suomi ja ruotsi – tämä ominaisuus on toteutettu kielisovelluksen avulla. Tämän yhden kaksikielisen kaupan lisäksi on oma kauppa Euroopan markkinoille englanniksi. 

Kuinka eri kieliversiot toimivat

Shopify tarjoaa tällä hetkellä kieliversioiden hallintaan käyttöliittymän, jolla kieliä voi lisätä ja poistaa sekä käännöksiä esikatsella ja julkaista. Shopifylla ei ole omaa käyttöliittymää varsinaisten kielikäännöksien hallinnalle muulle kuin kauppaan valitulle pääkielelle.

Kieliversioiden hallinta Shopifyssa

Muiden kieliversioiden hallinta tapahtuu sovellusten avulla tai suoraan rajapinnan (API) kautta. Tämä on järkevää, sillä verkkokauppiailla on erilaisia tarpeita ja tämä antaa mahdollisuuden Shopify-ekosysteemin sovelluskehittäjille tarjota erilaisiin tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Yksi voi tarjota manuaaliset käännökset, toinen tekoälyyn pohjautuvat ja kolmas vaikka yhdistää käännöspalvelun suoraan Shopify-kauppaan. Viimeinen vaihtoehto voisi tarkoittaa vaikkapa kielenkääntäjien tekemiä automaattisia käännöksiä vain blogiartikkeleille. 

Tätä artikkelia kirjoitettaessa seuraavat sovellukset tukevat kielikäännöksiä uuden API:n kautta. Käännössovellusta valittaessa kannattaakin tarkistaa, että valittu sovellus on tältä päivittyvältä listalla:

Käännössovellukset, jotka tukevat Shopifyn Translations API:a, eli uutta ja oikeaoppista tapaa tehdä kieliversioita yhteen kauppaan

 

Shopify lisää automaattisesti tarvittavat meta-tagit ja hreflang-tagit, jotta hakukoneet tunnistavat ja erottavat kaupan kieliversiot. Sitemap.xml puolestaan generoituu ainoastaan kaupan pääkielellä. Huomioitavaa on myös, että kaupan URL:it eivät käänny, eli domail.com/en/products/product-name ei käänny muotoon domain.com/fi/tuotteet/tuoteen-nimi vaan domail.com/fi/products/product-name. Erillisissä kaupoissa URL:in handlen, eli loppuosan voi valita vapaasti.

Translations API:n avulla voit kääntää tästä listasta löytyvät Shopify-kaupan kohdat. Lista on melko kattava. Joitain poikkeuksia kuitenkin on, esimerkiksi toimitustapojen nimet ja Shopifyn sovelluskohtaiset lisäkentät eli Private metafields (näillä ei ole mitään tekemistä SEO:n liittyvien meta-kenttien kanssa, jotka voi kääntää)Private metafields -kenttiä voi tallentaa vain sovelluksella rajapinnan kautta. Mikäli näitä kenttiä on käytössä, pitää saman käytetyn sovelluksen pystyä ne kääntämään. Julkiset meta-kentät ovat käännettävissä API:n kautta.

Teemaan esim. tagien tai meta-kenttien avulla tehdyt räätälöinnit on hyvä ottaa myös huomioon, mutta eivät estä, jos haluaa julkaista kaupasta uuden kieliversion.

Sovellukset eivät välttämättä tue useita kieliä kerrallaan

Kaikki Shopify-kauppaan lisätyt sovellukset eivät välttämättä tue kieliversioita. Haasteelliseksi tulevat eritoten sellaiset sovellukset, jotka tekevät muutoksia verkkokaupan teemaan tai vaikkapa lähettävät sähköposteja asiakkaalle. Tällä saralla sovelluskehittäjilla on vielä paljon tekemistä, koska monet sovellukset tukevat vasta kaupan kääntämistä vain yhdelle kielelle, mutta eivät useita kieliversioita.

Erilliset kaupat

Eri markkina-alueilla on erilaisia tarpeita ja käytännön asioita ratkaistavana. Kieli on niistä vain yksi. Alueellisten eroavaisuuksien hallinta ja niihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen onkin usein helpompaa erillisissä kaupoissa, kun omia prosesseja tai itse kauppaa lähdetään optimoimaan. 

Erilliset kaupat ovat paras ratkaisu silloin, jos jokin tai useampi alla olevista ominaisuuksista halutaan toteuttaa: 

  • Eri varastot eri maantieteellisillä alueilla, koska erilliset varastot ja niiden varastosaldot on helpompi hallita erillisissä kaupoissa. Tällä tarkoitamme erityisesti sitä, että eri markkina-alueille on omat varastonsa, jotka toimittavat vain tälle alueelle, kuten omat varastot Euroopan ja Amerikan -mantereille.
  • Eri valikoimat eri markkina-alueilla.
  • Eri hinnat. Eri hintojen käyttäminen ei ole kuitenkaan suositeltavaa, koska asiakkaat voivat tuntea itsensä myös petetyksi, jos joutuvat maksamaan tuotteesta enemmän.
  • Markkinakohtaiset kampanjat on helpompi toteuttaa erillisiin kauppoihin varsinkin, jos niihin liittyy myös omia sisältöelementtejä.
  • Eri valuutat. Suomalaisessa Shopify-kaupassa voi kassalla käyttää vain yhtä valuuttaa. Tuotesivuilla ja muualla kaupassa hinnan näyttäminen eri valuutoilla on mahdollista. Tämä on kuitenkin muuttumassa Shopify Paymentsin avulla, joka mahdollistaa kassalla maksamisen eri valuutoilla (katso tuetut valuutat täältä). Ominaisuus ei ole vielä saatavilla Suomessa, mutta uskomme sen tulevan käyttöön pian myös täällä. Tanskassa ja Ruotsissa Shopify Payments on jo saatavilla.
  • Markkinakohtaiset maksupalvelut on liitettävissä muutamia valuuttasidonnaisia maksupalveluita lukuun ottamatta yhteen kauppaan. Mikäli useammalle kaupalle on tarve joka tapauksessa, pelkästään sopivien maksupalvelujen liittäminen jokaiseen kauppaan selkeyttää Shopifyn kassaa. Tällöin kaupan asiakas näkee juuri hänelle sopivat maksupalvelut, eikä esimerkiksi amerikkalainen asiakas törmää kassalla suomalaisiin maksutapoihin.

Huomioi tässäkin vaihtoehdossa sovellukset ja myös saldot

Erillisissä kaupoissa on huomioitava, että liiketoiminnassa käytettävät sovellukset on asennettava useampaan kauppaan erikseen. Markkina-aluekohtaiset kaupat antavat mahdollisuuden käyttää kyseiselle alueelle parhaiten soveltuvaa sovellusta.

Erillisistä kaupoista seuraa sovellusten kautta lisäkustannuksia. Sovelluksista joutuu yleensä maksamaan muutamia dollareita kauppakohtaisesti. Kalliimmilla sovelluksilla on usein ainakin Shopify Plus -kauppiaille omia paketoituja hintoja, jotka kattavat useamman kaupan. Isommissa sovelluksissa, kuten vaikka sähköpostimarkkinointiin tarkoitettu Klaviyossa, joka on erillinen SaaS-palvelu, sovellus itsessään on ilmainen (ja on oikeastaan vain integraatio itse palveluun), mutta palvelun käytöstä maksetaan erikseen. Tällöin erillisten kauppojen näkökulmasta ei ole juurikaan kustannusvaikutuksia.

Jos erillisten kauppojen taustalla on yhteinen varasto, silloin ensimmäiseksi vastaan tulee saldojen synkronointi kauppojen välillä. Tähän löytyy kuitenkin valmiiksi hyviä sovelluksia tai se voidaan toteuttaa varastonhallintajärjestemän tai ERP:in integraatiossa, mikäli jompikumpi näistä on saldojen pääasiallinen lähdejärjestelmä (master).

Shopify Plus

Shopify Plus -kauppiaat usein valitsevat erilliset kaupat kieliversioiden sijaan. Shopify on kehittämässä Shopify Plussaan kauppojen yhdistettyä hallintaa ainakin oleellisimmilta osilta. Tarkempaa aikataulua ei ole tiedossa, mutta kevyttä ennakkotietoa saatiin Shopify Unitessa kesällä 2019 mm. erillisten kauppojen yhdistetystä analytiikasta ja raportoinnista.

Shopify-kaupan hallinnan kieli

Shopify kaupan hallinnan (Account language / Tilin kieli) eli Shopify adminin kielivalinta on oma kokonaisuutensa, jolla ei ole vaikutusta niihin kieliin, jolla verkkokaupan asiakkaat kauppaa käyttävät. Täältä löytyy Shopifyn hallintaan valittavina olevat kielet. Myös suomen kieli löytyy listalta. 

Tero Junttila, Co-founder & CTO / Woolman

 

Haluatko lukea lisää?