Mistä potentiaalin tunnistaa? Tusinan mittainen lista kysymyksiä kasvuyrityksen arviointiin

Mistä potentiaalin tunnistaa? Tusinan mittainen lista kysymyksiä kasvuyrityksen arviointiin

Olin Keski-Suomen osakesäästäjien kokouksessa puhumassa aiheesta Kasvuyrityksen potentiaalin arviointi. Otsikko oli minulle annettu ja samalla myös vapaat kädet puhua aiheesta.

Pohdin ensin, että miten määrittelen kasvuyrityksen. Usein sillä tarkoitetaan start up -yritystä. Itse miellän kasvuyrityksen markkinaa nopeammin kasvua hakevaksi tai tekeväksi yritykseksi. Kasvusta mielellään merkittävä osa syntyy orgaanisesti yrityksen koosta riippumatta.

Potentiaalilla käsitän yhtiön kykynä ja haluna luoda arvon nousua omistajille, kasvattaa työntekijöidensä markkina-arvoa sekä luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Aloin tutkimaan myös suomalaisten analyytikkojen julkisten yhtiöiden yritysraportteja. Halusin ymmärtää, miten ammattilaiset arvioivat yrityksiä. Olin aika hämmentynyt löytämistäni tiedoista. Arvioita annetaan pienillä, sekundäärisillä tiedoilla ja ymmärryksellä. Potentiaaliakin käsitetään vain yhtiön arvon nousuksi.

Taloustiedot ja niiden trendit osoittavat toki sen, mihin yhtiö on tähän mennessä kyennyt. Samoin markkinatilanne kertoo toimintaympäristöstä, joka on tärkeä. Moni oikea ja todellinen teema jää jargonin taakse. Transformaatio, digitalisaatio! Mukaan ei mahdu niitä oikeita juurisyitä tekemiselle, konkreettisia asioita päätöksien takana. 

Kaikki lähtee arjesta ja kyvystä skaalautua

Minusta kasvuyritysten potentiaali pitää arvioida sen perusteella, miksi yritys on perustettu, miten se toimii arjessa ja kuinka se kykenee skaalautumaan. Tässä kokoamani tusinan mittainen lista keskeisistä teemoista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. 

 1. Miksi yritys on olemassa ja mikä sen suuri tavoite on kymmenen, kahdenkymmenen vuoden päästä?
  • Minkä asiakkaan ongelman yritys ratkaisee ? Miksi asiakas ostaa?
  • Mikä on kilpailuetu?
  • Onko globaaleja trendejä, jotka tukevat yrityksen olemassaoloa ja kasvua?
 1. Mitkä ovat yrityksen arvot? Toimiiko yritys arvoperusteisesti? Jos toimii, miten se näkyy johtamisessa?
 2. Mikä on yrityksen strategia yhdellä lauseella? Ymmärtävätkö ja osaavatko yrityksen työntekijät kertoa tämän? Ymmärtääkö ulkopuolinen miksi, miten ja mitä yritys tekee?
 3. Osaako yrityksen johto johtaa ihmisiä? Miten useasti ja hyvin johtajat viestivät sekä käyvät dialogia sisäisesti ja julkisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? Onko yhtiöllä kyky kasvattaa uusia johtajia?
 4. Millainen yrityskulttuuri yrityksessä on? Luovatko ihmiset yrityksen brändin? Millainen läpinäkyvyys on yrityksen sisällä?
 5. Millainen kyky yrityksellä on rekrytoida ja pitää löytyneet talentit talossa? Pystyykö yritys luomaan uusia työpaikkoja ja kasvattamaan osaajia? Mikä on henkilöstön vaihtuvuus? Kuinka hierarkkinen yritys on eli montako porrasta on toimitusjohtajan ja työntekijän välillä?
 6. Millainen kyky yrityksellä on hankkia uusia asiakkaita? Mikä on asiakashankinnan kustannus? Mitä kanavia pitkin uudet asiakkuudet syntyvät?
 7. Millainen kyky yrityksellä on pitää asiakkaat? Paljonko on poistumaa?
 8. Kuinka hyvin yritys kykenee ennustamaan? Kuinka hyvin hiljaiset signaalit saavuttavat johdon?
 9. Onko yrityksellä kasvot? Onko verkkosivuilla muutakin kuin johtoa tai yleensäkin ihmisiä esitelty?
 10. Kuinka skaalautuva liiketoimintainfrastruktuuri yrityksellä on? Käytetäänkö yritysjärjestelminä pilvipalveluita, jotka mahdollistava nopeita muutoksia? Onko järjestelmiä, jotka luovat erityistä kilpailuetua?
 11. Millainen kassavirta yrityksellä on? Onko nyt tai tavoitteena kasvun lisäksi kilpailijoita parempi kannattavuus? 

Nämä ovat kysymyksiä, joihin johto ja omistajat joutuvat palaamaan jatkuvasti. Ne ovat tärkeitä, sillä ne ovat merkittävässä osassa kasvun ja kannattavuuden tekemisessä. Kysymysten kautta myös ulkopuolinen pääsee lähemmäksi yrityksen ymmärtämistä.

Juha Harju, CEO & founder / Woolman
 

Lue myös: