Kasvata kävijäliikennettä bloggaamalla ja ota haltuun Shopifyn blogitoiminnot

Kasvata kävijäliikennettä bloggaamalla ja ota haltuun Shopifyn blogitoiminnot

Miten hyödyntää Shopify-verkkokaupan blogialustaa osana kaupan myynnin tukemista? Erotu asiantuntevalla ja laadukkaalla sisällöllä kilpailijoista ja tule löydetyksi hakukoneilla. 

Tämä kirjoitus on osa artikkelisarjaa, joka käsittelee Shopifyn blogitoiminnallisuuksien hyödyntämistä ja sitä, mitä hyötyä verkkokauppiaalle voi olla blogista. Muihin saman aihealueen artikkeleihin voit siirtyä alta: 

Bloggaaminen ja hakukonenäkyvyys

Bloggaaminen erittäin hyvä tapa tehdä lisämyyntiä verkkokaupassa. Laadullisesti hyvä, uniikki sisältö verkkosivustolla on yksi merkittävimmistä tekijöistä paremman hakukonesijoituksen saavuttamisessa. 

Itse tuottamallasi laadukkaalla sisällöllä erotut kilpailijoiden joukosta ja olet se, joka mahdollisesti toimii lähteenä muille vastaaville julkaisuille. Muista, että hyvä artikkeli voi johdattaa kävijöitä verkkosivustollesi myös linkkien muodossa. Omaan blogiin tuottamasi sisällön sekä tuotesivujen ristiinlinkittämisestä on siis merkittävää hyötyä. Aina parempi jos blogin ja verkkokaupan yhteenliittäminen onnistuu helposti ilman ylimääräisiä ja mahdollisesti vaikeitakin integraatioita. 

Mikäli käytät Shopifyta sekä verkkokauppa- että blogialustana, tuotteet ja blogiartikkeleiden sisältö on mahdollista linkittää toisiinsa suhteellisen yksinkertaisesti ilman tarvetta suuriin integraatioprojekteihin. Shopifyn sisäänrakennettujen blogitoiminnallisuuksien tueksi on tarjolla myös laaja joukko erilaisia valmiita sovelluksia. Tarvittaessa blogiin voidaan tehdä laajojakin räätälöintejä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Integraatioiden helppous

Merkittävimmät hyödyt blogi- ja verkkokauppa-alustan yhdistämisestä saman alustan alle saadaan erilaisiin integraatioihin ja konfigurointeihin liittyvissä asioissa. Lisäksi se näkyy asiakkaille ja ylläpitäjille käyttökokemuksen yhtenäistymisenä.

Integraatiohaasteita verkkokaupan ja blogin yhteen liittämisessä koetaan  tuotteiden ja blogikirjoitusten hallinnassa ja linkittämisessä sekä ostoskorin sisällön säilyttämisessä eri sivustojen välillä. Shopifylla bloggaamallla useimmat näistä ongelmista voidaan välttää. Tuotetiedot ovat lähes suoraan hyödynnettävissä blogiartikkeleissa, joten tekstien yhteyteen voidaan tehdä helposti tuotenostoja. 

Hyvänä esimerkkinä tuotenostojen toteutuksesta osana Shopifyn blogia voidaan pitää Puhdistamon resepti-blogia. Reseptissä mainitut tuotteet voidaan lisätä suoraan ostoskoriin artikkelisivulta.

Ulkoisen blogialustan käyttämisessä osana Shopify-verkkokauppaa on usein haasteena se, että järjestelmät on liitettävä toisiinsa. Blogin on tällöin oltava verkkokaupan alidomainissa. Koska hakukoneet käsittelevät ali- ja päädomainia erillisinä sivustoina, ei edellä kuvatulla ratkaisulla saada tavoiteltua hyötyä hakukoneiden näkökulmasta. Myös verkkoanalytiikan asentaminen ja hallinnointi eri verkkotunnusten välillä muodostuu monimutkaisemmaksi edellä kuvatulla ratkaisulla.

Sivustosi loppukäyttäjälle verkkokaupan ja blogin toimiminen samalla alustalla näkyy sivustojen välisenä yhtenäisenä käyttökokemuksena ja ulkoasuna. Yhtenäisellä ulkoasulla voidaan parantaa sivuston luotettavuutta ja uskottavuutta. Samalle alustalle siirtyminen poistaa tarpeet erilliselle käyttöliittymäprojektille, joka sivustojen yhdistämiseksi samankaltaisiksi mahdollisesti tarvittaisiin. 

Shopifyn blogin plussat ja miinukset

Plussat:

  • Ylläpidon helppous → Kaikki yhdessä paikassa
  • Yhtenäisyys → Sama käyttökokemus loppukäyttäjille
  • Integraatioiden ja konfiguraatioiden helppous → Ei vaativia integraatioita ostoskorin tai tuotteiden synkronointiin
  • SEO-vaikutus → Saadaan täysi SEO-hyöty kun sekä verkkokauppa että blogi ovat samalla alustalla ja saman verkko-osoitteen takana

Miinukset:

  • Blogien kirjoittamisen työkalut niukemmat kuin erityisesti blogien kirjoittamiseen tarkoitetuilla julkaisujärjestelmissä
  • Laajoissa blogeissa käyttäjätietojen hallinnan haasteet ulkoisten kirjoittajien osalta 
  • Edellä mainittujen seikkojen vuoksi laajoissa blogikokonaisuuksissa tarve ulkoisille sovelluksille ja räätälöidyille ratkaisuille

 

Lue lisää bloggaamisesta: