Ota haltuun Facebookin oppimisvaihe ja tee onnistunutta uusasiakashankintaa

Ota haltuun Facebookin oppimisvaihe ja tee onnistunutta uusasiakashankintaa

Oppimisvaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin Facebookin mainostyökalu etsii mainoksille sopivaa sijoituspaikkaa, oikeaa yleisöä ja ajankohtaa. Oppimisvaiheen tärkeys on syytä ymmärtää, jotta uusiasiakashankinnan kampanjoista voi saada hyviä tuloksia. 

Woolmanilla teemme päivittäin töitä erilaisten, niin omiemme kuin asiakkaidemme, mainostilien kanssa. Tutustu paremmin verkkokaupan kasvupalveluihimme ja keinoihimme kasvattaa asiakkaidemme myyntiä.

Olemme huomanneet, että Facebookin yleiset ohjeet eivät aina riitä oppimisvaiheesta poistumiseen. Oppimisvaiheessa tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden 2019 aikana, mutta Facebook tekee aika ajoin edelleen päivityksiä oppimisvaiheeseen ja sen toimintatapaan. Tässä artikkelissa käymme läpi oppimisvaiheen kannalta tärkeitä osa-alueita. 

Uusasiakashankinnan arvokas työkalu

Oppimisvaihe on tärkeässä roolissa etenkin uusasiakashankinnassa. Oppimisvaihe käynnistyy, kun luot uuden kampanjan, mainosjoukon tai mainoksen. 

Aina kun mainos näytetään, mainosten jakelujärjestelmä eli delivery system pyrkii näyttää mainosta mainoksen tavoitteen (objective) saavuttamiseksi. Toisin sanoen Facebook yrittää näyttää mainosta ihmisille, jotka todennäköisesti reagoivat mainokseen toivotulla tavalla (action). Näin järjestelmä oppii. Se oppii mainoksen nähneistä ihmisistä ja mainoksen sijoittelusta.

Mitä enemmän mainosta näytetään, sitä paremmin jakelujärjestelmä pystyy optimoimaan mainoksen tehokkuuden. Vaiheen aikana järjestelmä näyttää mainoksia eri sijoituspaikoissa, sillä on tärkeää kokeilla mikä toimii parhaiten. Oppimisvaiheen aikana mainoksen suorituskyky ei ole vielä vakiintunut. 

Oppimisvaihe voi käynnistyä uudelleen, kun muokkaat huomattavasti olemassa olevaa budjettia, bid strategy, kohderyhmää, optimointitapahtumaa, sijoittelua tai mitä tahansa mainoksessa, esimerkiksi viestiä. 

Vaiheen aikana mainoksen suorituskyky ei ole vielä vakaa ja mainoksen aikaansaamien reaktioiden hinta (CPA, cost per action) on yleensä huonompi.

Anna oppimisvaiheelle aikaa

Oppimisvaihe on ajanjakso, jolloin jakelujärjestelmällä on vielä paljon opittavaa mainosjoukosta. Oppimisvaiheen aikana Toimitus-sarakkeessa (Delivery) lukee "Oppiminen" (learning).

Facebookin mukaan mainosjoukko poistuu oppimisvaiheesta, kun se on saavuttanut 50 optimoitua tapahtumaa, mainokselta toivottua reaktiota. Tämä voi kestää jopa seitsemän päivää. Tämä on kuitenkin yleinen ohje, sillä oppimisvaihe voi päättyä aikaisemmin – tai kestää pidempään. Sen tavoitteena on tehdä mainosjoukosta mahdollisimman toimiva ja vakaa. Oppiminen jatkuu taustalla edelleen, vaikka Facebook ilmoittaisi oppimisvaiheen päättyneen. 

Saatko varoituksen "oppiminen rajoitettu" (learning limited)? Varoitus ei tarkoita, että mainokset eivät toimisi tai etteivät ne voisi tuottaa hyvää tulosta. Uusasiakashankinnan kohdalla ilmoitukseen kannattaa tutustua tarkemmin. Mistä rajoitusilmoitus mainoksien kohdalla johtuu? Varoitus on useimmiten seurausta liian alhaisesta budjetista, liian pienestä tai liian suuresta kohderyhmästä. 

Jos saat varoituksen retargetointimainoksien yhteydessä, suosittelemme katsomaaan ennemmin saavutettuja tuloksia kuin tekemään äkkinäisiä muutoksia. Ovatko mainokset päässeet toivottuihin tuloksiin? 

Toimi mainosten kanssa seuraavasti: 

  • Odota, että mainosjoukko on poistunut oppimisvaiheesta ennen kuin muokkaat sitä. Aina kun muutat jotain, oppiminen alkaa alusta. Suosittelemmekin sprint-mallia, jolloin muutoksia tehdään vain joka toinen viikko. Vasta silloin voit tehdä johtopäätöksiä saaduista tuloksista.
  • Varaa riittävästi aikaa mainosten tekemiseen, näin vältät virheitä ja turhia muokkauksia. 
  • Vältä suuria mainosmääriä. Jokaisella mainosjoukolla kannattaa olla maksimissaan neljä mainosta, suosittelemme kuitenkin vain kahta.
  • Optimoi budjettia pitkäaikaisten tulosten perusteella. 
  • Huolehdi, että toivottuja reaktioita mainoksiin on vähintään 50 viikon aikana ennen kuin optimoit mainosjoukkoja.
  • Älä luovuta – anna mainosten pyöriä riittävän kauan ennen kuin päätät niiden toimivuudesta.  

Tahmine Mehr, growth hacker / Woolman

 

Tutustu palveluihimme: Myynnin kasvattaminen verkkokaupassa 

Tai ota yhteyttä growth hacking -tiimiimme:

 Ota yhteyttä

Lue lisää verkkokauppavinkkejä: