Applen iOS 14 -päivitys lyö kapuloita verkkokauppiaan rattaisiin – mistä on oikein kyse ja kuinka valmistautua?

iOS 14 -päivitys tulee vaikuttamaan merkittävästi verkkokaupan markkinointiin

Vuosi 2020 oli haasteita täynnä ja vuosi 2021 ei näytä ainakaan mainostajan näkökulmasta sen ruusuisemmalta: Tämän vuoden alkupuolella voimaan astui Applen käyttöjärjestelmän uusimman päivityksen mukanaan tuoma muutos, jolla tulee olemaan merkittävä vaikutus verkkokaupan mainostajan arkeen. Mistä sitten on kyse ja onko mainostajan toivo täysin hukkaan heitettyä?

Uusimman iOS 14 -päivityksen myötä Apple vaatii sovelluskehittäjiä kysymään lupaa käyttäjän datan keräämiseen ja jakamiseen kolmannen osapuolen kanssa. Lupa pyydetään Applen App Tracking Transparency frameworkin kautta ja se koskee seurantaevästeiden seuraamista laitteilla, joihin iOS 14, tai tätä uudempi versio on asennettu. Muutoksella ei täten ole vaikutusta Android-käyttäjiin.

Mitä tästä seuraa?

On odotettavissa, että useat iOS 14 -piirissä oleva kuluttajat tulevat rajoittamaan itsestään kerättävää dataa. Kerättävän datan määrän pienentyessä heikkenee mainonnan tehokkuus ja pitkällä tähtäimellä myös mainonnan personoinnin sekä kohdentamisen mahdollisuudet. Tämän seurauksena esimerkiksi yhtä kattavaa retargetointia ei ole enää mahdollista tehdä näille kuluttajille.  

Lisäksi muutos näkyy mainonnassa konversioiden määrän laskuna. Tämä johtuu siitä, että yhä useampi iOS 14-käyttäjä kieltää seurantaevästeet, jotka ovat tähän asti tuoneet kullanarvoista dataa verkkokauppakäyttäytymisestä, kuten ostoksen tekemisestä tai ostoskoriin lisäämisestä. Tästä johtuen mainosten kohdentaminen näihin konversiotapahtumiin perustuen muuttuu iOS 14-käyttäjien osalta hankalaksi ja retargetoinnin teho laskee. Muutos tulee luonnollisesti pienentämään retargetoinnissa yleisön kokoa ja vaikeuttaa uusien uusasiakashankinta-yleisöjen muodostamista.

Mitä tilanteelle voi tehdä?

Tilanne on kaikille uusi eikä kukaan tiedä kuinka suuret vaikutukset muutos todellisuudessa tuo tullessaan. Sillä aikaa kun odottelemme muutoksen voimaan astumista voimme teroittaa taistelukirveet ja valmistautua kamppailuun seuraavin keinoin:

1. Rajaa seurattavat konversiotapahtumat maksimissaan kahdeksaan

Muutoksen yhteydessä domainkohtaisten konversiotapahtumien määrä tullaan rajoittamaan maksimissaan kahdeksaan. Jos sinulla on enemmän seurattavia konversiotapahtumia, niin kannattaa tässä vaiheessa määrittää, mitkä ovat jatkossa verkkokaupan kannalta tärkeimmät tapahtumat. Tämä on tärkeää, sillä muutoksen voimaanastumisen jälkeen mainosjoukot, joiden konversiotapahtumia ei erikseen ole määritetty tullaan automaattisesti pysäyttämään.

2. Verifioi verkkosivusi domain

Facebook suosittelee, että yritykset käyvät todentamassa verkkosivunsa domainin Facebook Business Managerin kautta. Domainin omistaja todentaa yhteystietonsa ja todistaa domainin omistusoikeuden. Tämän voi suorittaa helpoiten Facebookin ohjeistuksen mukaan heidän sivuiltaan.  

3. Tunnistetietojen kerääminen

Koska retargetoinnin teho heikkenee iOS 14-käyttäjille huomattavasti, suosittelemme tunnistetietojen keräämistä esimerkiksi kampanjakohtaisesti. Parhaita tunnistetietoja retargetoinnin kannalta ovat sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Näillä tunnistetiedoilla retargetoinnin pitäisi onnistua myös jatkossa ja ne mahdollistavat samojen käyttäjien targetoinnin eri laitteilla.

Facebook-mainosten konversio laskee myös toisesta syystä

Applen tuoman päivityksen lisäksi voimaan astuu myös toinen muutos, jolla on suuri vaikutus Facebook mainosten konversioon: Facebookin syksyllä ilmoittama attribuutio-ikkunan lyheneminen nimittäin astuu voimaan alkuvuonna. Tiivistettynä aiempi 28 päivän attribuutio-ikkuna lyhenee seitsemään päivään, joka saattaa entisestään vaikuttaa konversioiden määrän vähenemiseen mainonnan tulosten näkökulmasta. Täten verkkokauppias ei enää pysty suoraan jäljittämään kampanjoiden konversioiden lähteitä tuota ajanjaksoa pidemmältä aikaväliltä.

Roosa Hämäläinen, growth hacker trainee / Woolman

Tarvitsetko apua verkkokaupan mainonnan kanssa? Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Ota yhteyttä